Beginning Barista


“ Beginning Barista “

arista Lek Mc Cafe
หน้าที่และสิ่งที่บาริสต้าควรมี……
1.ทำหน้าที่ชงเครื่องดื่มในร้านกาแฟสดและมีความรู้ในเรื่องของกาแฟและเครื่องดื่มประเภทนี้มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ และมีไวพริบในการแก้ไขปัญหาพาะหน้าได้ดี
2.ทำหน้าที่ดูแลและจัดการส่วนของที่ชงกาแฟได้อย่างมีระบบและดูสอาดเรียบร้อย
3.ทำหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน ซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีอุปนิสัยและอารมณ์ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และสนทนากับลูกค้าได้ทุกระดับ ไม่เลือกที่รักมักที่ชั่ง แต่ต้องมีเทคนิคในการแก้ไขปัญหาเมื่อเจอลูกค้าชั้นเซี่ยนทั้งหลายที่นิยมใช้หลัก “ลูกค้าคือพระเจ้า”และสิ่งที่หนึ่งที่ บาริสต้าต้องทำคือ การรักษาภาพลักษณ์ของร้านกาแฟที่ตนทำงานอยู่ โดยใช้หลักความอดทนในการที่ต้องเจอลูกค้าประเภทดังกล่าว(อันนี้ผู้เขียนขอเสริมเอง)
4.บาริสต้าจึงไม่ใช่แค่คนชงกาแฟตามสูตรที่จดใส่แผ่นกระดาษ แล้วติดไว้ที่เคาเตอร์กาแฟเท่านั่นแต่บาริสต้าเปรียบเสมือนตัวแทนและน่าตาของร้านกาแฟ ที่เขาประจำอยู่ด้วย จึงควรจะครบเครื่องเรื่องกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ และการให้บริการที่ถูกหลัก และสิ่งหนึ่งที่เป็นความเข้าใจ หรือการสร้างมาตรฐานขึ้นมาเองว่า บาริสต้าต้องสวยต้องหล่อ งั้นคนไม่สวยไม่หล่อก็อดเป็นบาริสต้านะสิ
ในความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ขอเพียงแค่มีบุคคลิคที่ดี มีสุขอนามัยไม่มีโรคภัยติดต่อร้ายแรง มีความสอาดเรียบร้อยในการทำงาน ยิ้มแย้มแจ่มใส รักในสิ่งทำและรักการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างเต็มใจ และเชื่อว่าใบประกาศหรือใบรับรองที่ได้รับมาจะสามารถบอกได้ว่าบาริสต้าที่คุณได้เจอกับการได้ชงกาแฟจะทำเพราะเป็นภาระและหน้าที่จากการได้เงินเดือนหรือทำในแต่ละวันให้จบไป เพราะเป็นกฎระเบียบของร้านกาแฟที่บาริสต้าหรือคนชงกาแฟต้องทำ
….กาแฟ…กับ “หัวใจ”(กาแฟ)ของบาริสต้า คงมาจากภายในและแสดงออกมาจาก กาแฟเอสเปรสโซ่ ครีมม่าสีทอง ในถ้วยกาแฟเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของบาริสต้า เท่านี้กาแฟทุกแก้วคงไม่ต้องให้ผู้เขียนไปค้นหาความหมายอะไรอีก……..

แน่นอนแค่เป็นคนชงกาแฟในร้านกาแฟเล็กๆแห่งใดแห่งหนึ่ง แล้วมีคนดื่มกาแฟ ที่มาเติมเสริมรอยยิ้มพร้อมเสียงหัวเราะ คุณเองก้เป็นบาริสต้ามือโปรได้ โดยไม่ต้องอาศัยใบประกาศใดๆอีกต่อไป………

Responsible and what should be barista ……

1. Do brew coffee drinks, fresh and knowledge of coffee and drinks have the expertise to use the equipment. And are provided in an instant problem solving Good.
2. To oversee and manage the coffee place was orderly and clean look.
3. Made responsible to facilitate customers to use the service in stores. This must be a person with character and emotion be cheerful And chat with customers at all levels. Not choose to love is often measured. But the techniques in solving problems when we met all the clients varied widely used main “Customer is God” and that one. Barista need to do is. Maintaining the image of the cafe, they work. Using the principles of patience in order to meet the clients (this author for self promotion.)
4. Barista Coffee is not just people who write down the formula, put a piece of paper. Then attached to the counter, but as coffee barista’s eyes and the like agent of coffee. They reside with Should be fully equipped on coffee and other beverages. And services are main And one thing is understood. Or creating their own standards that Barista must be pretty handsome. If people are not handsome not beautiful, it is not a barista.

In the author’s personal opinion. I just have a good personality and acrylic. Healthy no contagious diseases. A clean work. Beaming Love and love what facilities to their customers willingly Diploma or certificate, work will be able to tell the barista that you see on the coffee maker will make it a burden and obligations from the salary or per day is over. Because the rules of the cafe, barista coffee maker or someone to do.

…. … With coffee. “The heart that loved our coffee barista. Would come from within and expressed by coffee Espresso Glod Cremma in a small cup of coffee. Filled with smiling barista. As all this coffee cup. I would not have to mean anything more to find ……..

Of course, just as people in the coffee shop of coffee or a small one. Then a coffee drinker. To fill the extra smile with laughter. You own a barista is a professional. Certificates without any longer ………

เรื่องสั้นๆโดย พิม  Stories by Pim.
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็   Illustrations on the Internet.
Advertisements