Italian Soda


อิตาเลี่ยนโซดา….เรื่องราวที่มาน่าสนใจ


อิตาเลี่ยนโซดา คือเครื่องดื่มน้ำผลไม้เข้มข้น หรือน้ำผลไม้สดคั้นเอาแต่น้ำ แล้วนำมาผสมตามความชอบของผู้ดื่ม เพิ่มความสดชื่นให้เย็นด้วยน้ำแข็งบดหยาบเติมด้วยน้ำโซดา

เพื่อให้เกิดรสซ่า  เหมาะสำหรับกลุ่มลุกค้าที่เลี่ยงความหวานซ่าจากน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลสูงกว่าเครื่องดื่มประเภทนี้เป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับผู้ที่ออกกำลังกาย พร้อมที่จะให้ความ

สดชื่นที่มีกลูโครสเข้าสู่ร่างกายที่อ่อนเพลียจากการออกกำลังกายด้วย

ทำไมต้องเรียกอิตาเลี่ยนโซดา…..??

อิตาเลียนโซดาจริงๆไม่ใช่เครื่องดื่มที่เกิดจากชาวอิตาลี่ แต่เกิดจากชาวอเมริกันที่ได้นำน้ำเชื่อมยี่ห้อหนึ่งที่ผลิตในอิตาลี่ มาทำเครื่องดื่มโดยมีการนำมาผสมกับน้ำอัดลม(โซดา)

จึงเรียกชื่อเครื่องดื่มประเภทนี้ตามแหล่งที่มาของน้ำเชื่อมที่นำมานั่นเอง อยากรู้ละซิว่ายี่ห้ออะไร ปาร์ตี้ ถ้าคุณจะเรียกเครื่องดื่มผสมชนิดนี้ว่า โซดาคลับ โซดาฟรุ๊ตตี้ ก็ไม่น่าจะผิด

กฎกติกาของใครนะ   ส่วนเครื่องดื่มที่นำมาปรุงแต่งพร้อมดื่มมีรสซ่าๆ เป็นที่นิยมดื่มกันนั้น เป็นแนวๆเดียวกับชื่อที่ผู้เขียนได้ให้ข้อมูลไว้ แต่เครื่องดื่มที่ปรุงใหม่ๆแก้วต่อแก้วนั้นจะ

ให้ความรู้สึกที่น่าดื่มและให้ลูกเล่นในการทำเครื่องดื่มและเพิ่มสไตล์ให้กับผู้ดื่มเครื่องดื่มได้อีกด้วย เพราะวิธีการดื่มหรือรวมไปถึงการกินแต่ละสิ่งย่อมมีขั้นตอนหรือการปรุงต่างๆ

กันไป การที่คนเราจะหันมาใส่ใจและเรียนรู้วัฒนธรรมการดื่มกิน ย่อมเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อย่างๆเราที่ต้องเรียนรู้

การชงอิตาเลี่ยนโซดามักจะนิยมชงให้แยกส่วนของน้้ำหวานและโซดาที่ชัดเจน มักทำรสชาติไม่หวานจัด เน้นความซ่ามากกว่ารสหวานเข้ม แต่จะเอาใจคนชอบหวานก็ไม่ได้มีข้อ

ห้ามอะไรนะคะ

ข้อมูลโดย พิม le’kafe Coffee Workshop

Advertisements