The Creme Passion


illy espresso

นานมากที่ไม่ได้เข้ามาอัพเดทเรื่องราวในบล็อกนี้ จนกระทั่งจะลืมไปว่ายังมีบล็อกนี้อยู่ เรื่องราวต่างๆนานาในชีวิต

การหาปัจจัยยังชีพการดำรงชีพที่ต้องดำเนินไปเกณฑ์ ที่ผู้เขียนไม่ขอเรียกว่า “โชคขะตา” มันคือบททดสอบของ

ชีวิตจากผู้ที่สูงสุดและยิ่งใหญ่ทั้งในแผ่นดิน และในชั้นฟ้า ได้ทรงกำหนดชีวิตของทุกๆสรรพสิ่งให้เป็นไปด้วยการ

กำหนดกฏเกณฑ์ ในการที่เราจะนำมาใช้เป็ยบรรทัดฐานในการตัดสินตัวของเราว่า ดำเนินไปนั้นถูก-ผิดประการใด

เราคงมาบอกว่าสิ่งนี้ผิด สิ่งนี้ถูกด้วยกับความคิดของตนเองคงไม่ได้ เพราะเราอยู่ภายในกรอบของศาสนาอันสูงส่ง

การมีและไม่มีขึ้นอยู่ด้วยการกระทำและความเพียรพยายาม และแน่แท้ผู้ทรงให้เป็นไปตามนั้นด้วยพระสงค์จะให้

มันเป็นไป เราจะต้องยอมรับและยอมจำนนด้วยความยำเกรง  ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและแปรผันไปตามกาลเวลานั้น

เราย่อมรู้มันดีกว่าใคร แต่ก้ไม่รู้ดีไปกว่าพระผู้ทรงกำหนด วันนี้ได้เข้ามาขีดเขียนความคิดผ่านอักษร และเรื่องเล่า

ผ่านถ้วยกาแฟของผู้เขียนได้เริ่มอีกครั้ง กรุ่นกลิ่นและเสน่ห์ของกาแฟสด มันเป็นสิ่งเย้ายวนใจสำหรับผู้ที่หลงรัก

และชื่นชอบมัน ด้วยความเป็นตัวตนของมัน(กาแฟ) แต่สิ่งที่เราผู้ดื่มกาแฟ ไปให้คุณค่าของมันเกินกว่าที่มันเป็นนั้น

ล้วนเป็นมายาวิถีของผู้หลงไหลที่หลงทาง เพราะในความเป็นจริงมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้น พืชที่มีประโยชน์ต่อ

มนุษย์ และสัตว์ จะไปมันมาจากการเป็นพืชผลที่สัตว์กินเสียด้วยซ้ำไป จะอย่างไรในอดีตและปัจจุบัน เครื่องดื่มที่

เรียกว่า “กาแฟ” ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดหรือหายไป ผู้เขียนเองก็ยังไม่สามารถจะห้ามใจที่ดื่มกาแฟที่กรุ่นกลิ่นหอม

ได้ หากได้ชงมัน กาแฟไม่ใช่การเสพสารคาเฟอีน แต่เราดื่มมันเพราะมันต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังประโยชน์ต่อผู้ดื่ม

แต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีสิ่งที่อันตรายอยู่ในตัวของมัน และการดื่มกาแฟปริมาณมากๆได้นั้น ท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ

หากแต่มากไปร่างกายอาจจะพังและเสียหายได้จากการบริโภคเกินจำเป็น การดื่มเพีบงวันละไม่กี่แก้ว และไม่จำเป็น

ต้องดื่มมันทุกวัน จึงจะทำให้เราเรียกว่า คอกาแฟ หากแต่เราคือผู้ที่ดื่มมัน ด้วยกับเราต้องรู้จักมัน รู้ว่าเราดื่มมันทำไม

ผู้เขียนดื่มมันเพราะมันคือความชอบ และความพอใจ ความหลงใหลในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมัน ให้มันเป็นหนึ่งสิ่งที่

หมัศจรรย์สำหรับผู้เขียน ด้วยสิ่งใดที่พระองค์ให้เราได้รู้วิธีการตั้งแต่เริ่มปลุกมันจนถึงการชงใส่แก้วกาแฟขนาดเล็ก

ถึงใหญ่ พร้อมปรายฟองสีน้ำตาลทองที่าส่งกลิ่นหอมกุรุ่น รู้สึกผ่อนคลายสบายๆ เมื่อได้อยู่ในร้านกาแฟสดที่อบอวล

ไปด้วยกลิ่นกาแฟ หรือแม้เพียงกาแฟหนึ่งแก้วที่วางบนโต๊ะที่บ้านของคุณเอง จงขอบคุรพระผู้เป็นเจ้า และจงอย่าไป

สร้างมายาให้กับสิ่งหนึ่งเกินที่มันเป็นมากไปกว่า ” กาแฟ”

illy espresso

Advertisements