Chiang Khan In Mind


เชียงคานที่ข้าพเจ้าไม่รู้จัก

chiangkhanoldtown

Image

20130513_180035

เชียงคานเมืองเก่าริมโขง ความสวยงามของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่จากอดีต ที่ปัจจุบันทำให้มันเปลี่ยนแปลงไป ผู้เขียนได้มีโอกาสมาเยือน และได้เห็น ปัจจุบันี่เห็นทำให้ผู้เขียนยากจะจินตนาการ ถึงอดีตของเมืองเก่าแห่งนี้ บ้านไม้ที่ได้พูดและเล่าเรื่องราวของอดีตมันถูกแปรสภาพไปเป็นสถานบริการ เป็นโฮมสเตย์ ที่เน้นไปทางเชิงธุรกิจ มากกว่าจะเป็นที่พักแบบคนเมืองมาเยือนถิ่น ที่เจ้าบ้านให้การต้อนรับ ความอบอุ่นที่ปะปนกลิ่นไอของการค้ามันเข้ามาแทนที่สิ่งหนึ่งที่เรียกว่า มิตรภาพคนพื้นถิ่นจางไป คนต่างถิ่นเข้ามาประกอบสัมมาอาชีพ ความวุ่นวายไม่ยังไม่เก้ดขึ้นมากนักในตัวเมืองติดโขง ยังคงเห็นความเรียบง่ายอยู่บ้างสำหรับคนที่ต้องการจะพบสิ่งนี้  อาคารบ้านเรือนไม้ที่ถูกกระแสนิยมหรือ เทรน (Trend)  ย่านถนนคนเดินที่มันทำให้เห็นกระแสและค่านิยมที่เปลี่ยนให้สถานที่แห่งนี้ถูกกลืนวัฒนธรรม ความคาดหวังของผู้เขียนกับที่เที่ยวแบบอนุรักษ์นิยม มันถูกลบออกไปความประทับใจจึงมีให้มันไม่มากนัก เพราะภาพรวมของเชียงคานตรงจุดหลักของที่เรียกว่าถนนวัฒนธรรม มันกลายเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่เสียมาก ผู้เฒ่าผู้แก่ที่คาดหวังจะได้พบเห็นพูดคุย อยากจะถามไถ่เรื่องราวในอดีต ไม่มีให้ได้พบเห็น จะมีแค่เรื่องราวทีีเล่าผ่านอักษร หรือผ่านกลุ่มคนที่แตกต่างออกไปจากที่หวังไว้  หากจะว่าไปแล้วบางที่ในบางจังหวัดที่ผู้เขียนได้เคยผ่านไปเยี่ยมเยือน ไปอยู่อาศัย เป็นเมืองท่องเที่ยวใหญ่และดังทั่วโลก กลับมีเรื่องเล่าและภาพในอดีตให้ได้รู้มากกว่าเสียอีก การเมืองการปกครองของบ้านเมืองที่ย่ำแย่ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนยุคนี้ มีความคิดเปลี่ยนไป การไม่ได้รับการส่งเสริมหรือเรียนรู้อดีตของบรรพชน จึงทำให้เทคโนโลยีและไอที เข้ามากลืนชีวิตความคิด และความเป็นตัวตนของคนในประเทศเปลี่ยนไปมากมาย เด็กรุ่นใหม่ขาดความมีสำนึกที่จะค้นหาที่มาทีีไปของ ปู่ ย่า ตา ทวดเสียหมด จะมีไว้แค่เพียงภาพถ่ายตอดผนัง ที่ไม่ได้ถูกนำมาเล่าเรื่องราวผ่านภาพ จะมีก็แต่การดำเนินชีวิต ทำมาหากิน ที่จะยังปัจจัยยังชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการในวัตถุที่คนในปัจจุบันต่างแข่งขันกันเอง จนลืมมองแผ่นดินเกิดของตนเอง กำลังจะถูกคนต่างบ้านต่างเมืองที่คอยสั่งการให้การปกครองในระบบรัฐ เกิดความเสียหาย ให้คนที่มีไม่กี่คนครอบครัวหนึ่งมาทำร้าย ทำลายผืนดิน ถิ่นเกิด คนเราทุกวันนี้นั่งมองให้มันเกิดขึ้น เพราะคิดว่า มันไม่ใช่เรื่องของตนเอง

เชียงคานที่ข้าพเจ้าไม่รู้จัก ทำให้เอากลับมานั่งคิดและให้สะท้อนใจ อย่างน้อยช่วงหนึ่งในวัยเด็กกับถิ่นฐานบ้านเกิดมันบงบอกให้รู้ได้มากขึ้นว่า บ้านเมืองเราเปลี่ยนไปและบางคนยังคงนึกไม่ได้ิว่ามันเปลี่ยนไปเมื่อไหร่กัน  เราควรหันมาให้ความสำคัญที่จะสอนลูกสอนหลานให้ค้นหา ความเป็นตัวตน ความเป็นคนของเราว่าอย่าปล่อยให้มันผ่านไปและกลายเป็นอดีตที่ไม่รู้ปัจจุบัน

20130514_155351

20130514_155530

20130514_155447

20130513_191641

ขอบคุณเชียงคานที่ทำให้ผู้เขียน คิดถึงครั้งวัยเด็กกับภาพในอดีต ที่ย่านถิ่นเกิดของผู้เขียน มันมีเรื่องราวที่งดงามอยู่มากมาย

ภาพถ่ายประกอบเรื่องราวและความคิด

หมายเหตุ เรื่องราวบทความเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทัศนคติมุมมองของผู้เขียนเท่านั้น

Advertisements